Voor het seizoen 2023/2024 zijn de volgende vervolglessen en data gepland: 

 


    1e woens-    
dag

A / B
    2e woens-    
dag

C
    3e woens-    
dag

D
    4e woens-    
dag

F
    1e dins-    
dag

I
    2e dins-    
dag


    3e dins-    
dag

H
    4e dins-    
dag

Oktober 2024 Géén
les
9 16 23 1 8 Géén
les
22
November 2024 Géén
les
13 20 27 5 12 Géén
les
26
                 
Januari 2025 Géén
les
15 22 29 07 14 Géén
les
28
Februari 2025 Géén
les
12 19 26 4 11 Géén
les
25
Maart 2025 Géén
les
12 19 26 4 11 Géén
les
25

 

woensdag 04 december 2024: Inhaalles oktober 2024
woensdag 11 december 2024: Inhaalles novemer 2024

woensdag 2 april 2025: Algemene Vergadering

dinsdag 1 april 2025: Inhaalles januari 2025
dinsdag 8 april 2025: Inhaalles februari 2025
woensdag 9 april 2025: Inhaalles maart 2025

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

 

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn: 

Oktober 2024 Brandwonden / Oververhitting
November 2024 Ernstige bloedingen / Stop de Bloeding, Red een Leven (SdBReL)
Januari 2025 Stoornissen ademhaling
Februari 2025 Reanimatie / Verschillen mannen en vrouwen 
Maart 2025 Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK)

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw ledenpas. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk.