We geven les op een veilige manier en zorgen ervoor dat we de RIVM richtlijnen respecteren.
Voor het seizoen 2022/2023 zijn de volgende vervolglessen en data gepland: 

 

A
    1e woens-    
dag

B
    2e woens-    
dag

C
    3e woens-    
dag

D
    4e woens-    
dag

F
    1e dins-    
dag

I
    2e dins-    
dag

G
    3e dins-    
dag

H
    4e dins-    
dag

Oktober 2022 05 12 19 26 04 11 Géén
les
25
November 2022 02 09 16 23 01 08 Géén
les
22
                 
Januari 2023 Géén
les
11 18 25 03 10 Géén
les
24
Februari 2023 01 08 15 22 07 14 Géén
les
28
Maart 2023 01 08 15 22 07 14 Géén
les
28

 

woensdag 29 maart 2023: Algemene Vergadering 2023

woensdag 7 december 2022: Inhaalles oktober 2022
woensdag 14 december 2022: Inhaalles novemer 2022

dinsdag 4 april 2023: Inhaalles januari 2023
woensdag 5 april 2023: Inhaalles februari 2023
woensdag 12 april 2023: Inhaalles maart 2023

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

 

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn: 

Oktober 2022 Verbanden
November 2022 Bijzondere situaties
Januari 2023 Drugs
Februari 2023 Reanimatie 
Maart 2023 Handelingen en SdBREL

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw ledenpas. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk.