Uw diploma wordt pas verlengd als u aan uw jaarlijkse "competentieverplichting" heeft voldaan. De diploma's worden niet meer in de vorm van een plastic pasje aangeboden maar zijn te downloaden via de website Mijn EHBO Hilversum.

EHBO02