Tijdens veel (sport)evenementen, feesten en manifestaties biedt EHBO Hilversum een hulpverlenende hand. Goed opgeleide en ervaren Eerste Hulpverleners zorgen voor de soms zo noodzakelijke hulp. Daarom zijn ze onmisbaar bij de organisatie van uw evenement.

Onze leden van de hulpbrigade:

  • Ervaren het draaien van hulpbrigade-diensten als hun hobby.
  • Hebben veel geleerd van praktijksituaties.
  • Bezitten een geldig, door het Oranje Kruis afgegeven, Diploma Eerste Hulp.
  • Oefenen maandelijks om waar nodig snelle en doeltreffende eerste hulp te kunnen verlenen.

Informatie over de Hulpbrigade van de Hilversumse EHBO vereniging kunt u krijgen bij Edo de Vries, telefoon 035-622 98 84 (na 19:00 uur). Slechts een kleine financiële vergoeding á € 10,00 per persoon per uur wordt berekend om de kosten van verbandmateriaal e.d. te kunnen dekken.

Wilt u gebruik maken van onze hulpbrigade-diensten dan dient u dit middels het aanvraagformulier minimaal 8 weken vóór de gewenste datum aan te geven.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Door het groeiend aantal aanvragen is de hulpbrigade op zoek naar leden die willen assisteren bij de hulpbrigade. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Edo de Vries.

De e-mailadressen zijn ook vermeld bij "bestuur".