EHBO HILVERSUM IS REANIMATIEPARTNER VAN DE HARTSTICHTING

Het is bij EHBO Hilversum mogelijk om ook alleen een reanimatiecursus te volgen!
De cursus wordt COVID-19 proof gegeven, voor iedere cursist is een eigen oefenpop beschikbaar
In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Je krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand.
70 tot 80% van de slachtoffers krijgt thuis een hartstilstand. De overige hartstilstanden vinden plaats in openbare ruimten, op het werk, sportaccommodatie e.d. Bij ongeveer 75% van de slachtoffers van een hartstilstand is een omstander aanwezig. Bij 33% van deze omstanders betreft het de levenspartner van het slachtoffer en bij 58% betreft het een toevallige omstander of naaste.
Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden. Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk.

Als er binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd is de kans zeer groot dat het slachtoffer de hartstilstand goed overleeft. Bijna 90% van de slachtoffers die overleven, heeft geen of nauwelijks een beschadiging wanneer binnen 6 minuten is gereanimeerd.

Bij defibrillatie wordt geprobeerd om het hart weer in een goed hartritme te brengen door middel van een krachtige stroomstoot. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde burger kan defibrilleren. Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, wordt aanzienlijke tijdwinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met meer succes voortzetten. Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn wije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. Iedere Nederlander kán hulp verlenen en daarmee levens redden!

Basiscursus reanimatie- en AED

Inhoud van de reanimatiecursus

Door het volgen van een reanimatie- en AED cursus, leert u adequaat handelen bij een circulatiestilstand.

  • Tijdens een basiscursus reanimeren- en AED leert u in gemiddeld 3 uur:
  • hoe u een circulatiestilstand herkent en wat u dan moet doen
  • Hoe u moet reanimeren: borstcompressie toepassen en mond-op-mond beademing geven
  • hoe u een AED aansluit en bedient – dit heet ‘defibrileren’.
  • Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

Herhalingscursus / Vervolgcursus reanimatie- en AED

Inhoud van de reanimatiecursus

De Hartstichting adviseert om jaarlijks een herhalingscursus te volgen om zo de reanimatievaardigheden en kennis op peil te houden.
De herhalingsles is korter dan de basiscursus en bestaat vooral uit het oefenen van de reanimatievaardigheden.
Na afloop van de cursus wordt uw certificaat verlengd.

Cursusdata (klik op de datum om je in te schrijven):

16 april 2024

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

14 mei 2024

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

17 september 2024

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

23 september 2024

 

 Vervolgcursus reanimatie en AED 

 

 € 29,95

15 oktober 2024

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

24 oktober 2024

 

 Vervolgcursus reanimatie en AED 

 

 € 29,95

19 november 2024

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

21 januari 2025

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

27 januari 2025

 

 Vervolgcursus reanimatie en AED 

 

 € 29,95

18 februari 2025

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

5 maart 2025

 

 Vervolgcursus reanimatie en AED 

 

 € 29,95

18 maart 2025

 

 Basiscursus reanimatie en AED

 

 € 39,95

Het is bij EHBO Hilversum ook mogelijk om volledige EHBO opleiding te volgen.