Voor het seizoen 2018/2019 zijn de volgende vervolglessen en data gepland:

 

  A B C D F I G H
September 2018 05 12 19 26 04 11 18 25*
Oktober 2018 03 10 17 24 02 09 16 23*
November 2018 07 14 21 28 06 13 20 27*
Januari 2019 09 16 23 30 08 15 22 29*
Februari 2019 06 13 20 27 05 12 19 26*
Maart 2019 06 13 20 27 05 12 19 26*

 

 

dinsdag 11 december 2018: Inhaalles september 2018.
woensdag 12 december 2018: Inhaalles oktober 2018.
woensdag 19 december 2018: Inhaalles november 2018.

woensdag 03 april 2019: Algemene Vergadering.

dinsdag 09 april 2019: Inhaalles januari 2019.
woensdag 10 april 2019: Inhaalles februari 2019.
woensdag 17 april 2019: Inhaalles maart 2019.

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

 

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn:

 

September 2018 Kneuzing, verstuiking, botbreuken, ontwrichting, wervelletsel en vervoer
Oktober 2018 Actieve bloedingen en brandwonden.
November 2018 Ongevallen enzo.
Januari 2019 Koudeletsels
Februari 2019 Reanimatie en gebruik AED richtlijnen 2015
Maart 2019 Letsels aan oog, oor, neus en mond

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw stempelkaart. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk. 

 

­