Extra Covid-19 maatregelen worden z.s.m. toegevoegd.

Voor het seizoen 2020/2021 zijn de volgende vervolglessen en data gepland:

 

  A B C D F I G H
September 2020 Géén
les
Géén
les
Géén
les
Géén
les
Géén
les
Géén
les
Géén
les
Géén
les
Oktober 2020 07 14 21 28 06 13 Géén
les
27*
November 2020 04 11 18 25 03 10 Géén
les
24*
Januari 2021 06 13 20 27 05 12 Géén
les
26*
Februari 2021 03 10 17 24 02 09 Géén
les
23*

Maart
2021

03 10 17 24 02 09 Géén
les
23*

 

 

woensdag 23 september 2020: Algemene Vergadering 2020.

dinsdag 01 december 2020: Inhaalles oktober 2020.
woensdag 02 december 2020: Inhaalles november 2020.

woensdag 31 maart 2021: Algemene Vergadering 2021.

dinsdag 06 april 2021: Inhaalles januari 2021.
woensdag 07 april 2021: Inhaalles februari 2021.
woensdag 14 april 2021: Inhaalles maart 2021.

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

 

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn:

 

Oktober 2020 Warmte- en koudeletsels
November 2020 Waarnemen
Januari 2021 Drugs 
Februari 2021 Reanimatie en gebruik AED richtlijnen 2015
Maart 2021 Verbanden

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw stempelkaart. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk. 

 

­