Voor het seizoen 2019/2020 zijn de volgende vervolglessen en data gepland:

 

  A B C D F I G H
September 2019 04 11 18 25 03 10 Géén
vervolg
les
24*
Oktober 2019 02 09 16 23 01 08 Géén
vervolg
les
22*
November 2019 06 13 20 27 05 12 Géén
vervolg
les
26*
Januari 2020 08 15 22 29 07 14 Géén
vervolg
les
28*
Februari 2020 05 12 19 26 04 11 Géén
vervolg
les
25*

Maart
2020

04 11 18 25 03 10 Géén
vervolg
les
24*

 

 

dinsdag 03 december 2019: Inhaalles september 2019.
woensdag 04 december 2019: Inhaalles oktober 2019.
woensdag 11 december 2019: Inhaalles november 2019.

woensdag 03 april 2019: Algemene Vergadering.

dinsdag 07 april 2020: Inhaalles januari 2020.
woensdag 08 april 2020: Inhaalles februari 2020.
woensdag 15 april 2020: Inhaalles maart 2020.

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

 

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn:

 

September 2019 Vergiftiging, Electriciteitsletsels, Stoornissen ademhaling, Stabiele zijligging
Oktober 2019 Kneuzing, Verstuiking, Botbreuken, Ontwrichting, Vervoer, Wervelletsels
November 2019 Brandwonden, Vuurwerk, Hete glijbanen, Schaafwonden, Berenklauw
Januari 2020 Shock, Actieve bloedingen, Drukpunten 
Februari 2020 Reanimatie en gebruik AED richtlijnen 2015
Maart 2020 Verbanden

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw stempelkaart. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk. 

 

­