Lesschema

 

 

Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende vervolglessen en data gepland:

 

  A B C D F I G H
September 2017 19 september lezing Hartstichting
Oktober 2017 04 11 18 25 03 10 17 24*
November 2017 01 08 15 22 07 14 21 28*
Januari 2018 Let op: 1e week januari geen les 10 17 24 31 09 16 23 30*
Februari 2018 07 14 21 28 06 13 20 27*
Maart 2017 07 14 21 28 06 13 20 27*

 

 

dinsdag 19 september 2017: Lezing Hartstichting.
woensdag 06 december 2017: Inhaalles oktober 2017.
woensdag 13 december 2017: Inhaalles november 2017.

woensdag 04 april 2018: Algemene Vergadering.

dinsdag 10 april 2018: Inhaalles januari 2018.
woensdag 11 april 2018: Inhaalles februari 2018.
woensdag 18 april 2018: Inhaalles maart 2018.

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

 

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn:

 

19 September 2017 Lezing Hartstichting
Oktober 2017 Protocol 27ste druk
November 2017 Eerste Hulp aan Kinderen
Januari 2018 Ernstige bloedingen / Shock
Februari 2018 Reanimatie en gebruik AED richtlijnen 2015
Maart 2018 Stoornissen bewistzijn

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw stempelkaart. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk.