We geven les op een veilige manier en zorgen ervoor dat we de RIVM richtlijnen respecteren.

Voor het seizoen 2020/2021 zijn de volgende vervolglessen en data gepland:

 

  A B C D F I G H
Februari 2021 03 10 17 24 02 09 Géén
les
23*
Maart 2021 03 10 17 24 02 09 Géén
les
23*

April
2021

07 14 21 28 06 13 Géén
les
27*

 

 

woensdag 31 maart 2021: Algemene Vergadering 2021

woensdag 05 mei 2021: Inhaalles februari 2021
dinsdag 12 mei 2021: Inhaalles maart 2021
woensdag 13 mei 2021: Inhaalles april 2021

De vervolglessen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kom op tijd, het is voor de instructeur en de mensen die wel op tijd zijn erg storend als u te laat komt!

De onderwerpen voor het komende seizoen zijn:

 

Februari 2021 Waarnemen, kijken, denken, doen
Maart 2021 Reanimatie en gebruik AED richtlijnen 2015 + COVID richtlijnen
April 2021 Drugs

 

Alle leden hebben een ledenpas ontvangen. Op deze pas staat het lidnummer, opgebouwd uit een letter en een getal. De letter komt overeen met de letter in het oefenschema. Wij verzoeken u dringend die avonden te bezoeken welke overeen komen met de letter op uw ledenpas. 

Leden die in groep E zijn ingedeeld worden verzocht de lessen op een willekeurige andere dag, behalve op de H avond, te volgen.

Komt u niet op uw toegewezen avond maar op een andere avond dan loopt u de kans, bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten (20), teruggestuurd te worden.

*Op de data in de laatste kolom, gemerkt met H, oefent de hulpbrigade. Deze avonden zijn slechts alleen voor leden van de hulpbrigade toegankelijk. 

­