Uw diploma wordt pas verlengd als u aan uw jaarlijkse "competentieverplichting" heeft voldaan. De diploma's worden slechts één keer per jaar in augustus toegezonden. Dit betekent dat de diploma's die in april verlopen 3 maanden ná de geldigheidsdatum, via het infoboekje, worden toegezonden en de diploma's die in oktober verlopen 3 maanden vóór de geldigheidsdatum worden verstuurd. Meer informatie over de competentieverplichting staat in het infoboekje dat jaarlijks in de zomer aan onze leden wordt toegezonden.

­