Contributie.

Het lidmaatschap voor 2018 bedraagt € 47,00. Bij aanmelding later in het jaar is het gehele contributiebedrag verschuldigd. Mocht u, in geval van b.v. verhuizing, bij een andere vereniging reeds contributie hebben betaald dan bent u bij lidmaatschap van onze vereniging toch gewoon het gehele contributiebedrag verschuldigd!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2018 is de contributie voor het jaar 2019 vastgesteld op € 47,00.

Met ingang van 1 januari 2009 is de werkgeversservice vervallen. Helaas is tot deze maatregel overgegaan omdat veel werkgevers moeite hebben om op tijd te betalen. Slechts op verzoek is het mogelijk, nadat u uw contributie heeft betaald, om u per e-mail een factuur te sturen zodat u uw contributie bij uw werkgever kunt declareren.

Tevens wordt er een boete ingesteld voor leden die niet op tijd aan de betalingsverplichting voldoen. Als er na de betalingstermijn van 30 dagen nog geen contributie is ontvangen dan volgt een herinnering, vermeerderd met € 2,50 administratiekosten. Zonder betaling van de contributie, eventueel plus administratiekosten, zal uw nieuwe diploma niet aan u overhandigd worden.

Automatische Incasso.

Met ingang van 1 januari 2010 is het slechts alleen nog mogelijk om per automatische incasso het lidmaatschap te voldoen. Wij vragen uw begrip hiervoor, zeker omdat het een relatief laag bedrag betreft. Slechts op verzoek is het mogelijk, nadat de contributie-incasso heeft plaatsgevonden om u per e-mail een factuur toe te zenden zodat u uw contributie bij uw werkgever kunt declareren.

Betaling per automatische incasso is veilig, als u het, met gegronde redenen, niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen door uw bank laten terugboeken.

­