Cursus DEH najaar 2022

AANMELDINGSFORMULIER CURSUS "DIPLOMA EERSTE HULP" INCLUSIEF "BEDIENER AED".

De cursussen worden gegeven in het leslokaal aan de Franciscusweg 20a te Hilversum.
De cursus start op maandag 19 september 2022 (maximaal 10 maandagavonden)
De prijs van de cursus bedraagt € 235,00 per persoon en is inclusief reanimatie + AED, verbandleer, examenkosten en lesmateriaal volgens de 28ste druk van Het Oranje Kruisboekje.
Betaling per iDEAL.
De cursus is vrijgesteld van BTW.
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een (groot) deel van de cursuskosten. Dit is per verzekeraar verschillend en afhankelijk van uw zorgpakket. Meer informatie hierover bij uw ziektekostenverzekeraar.
Door onderstaand formulier in te vullen meldt u zich aan voor de cursus.
Bij annulering tot 3 weken vóór aanvang van de cursus zijn we genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen, daarna vindt er géén terugbetaling plaats.
In verband met het drukke programma is het niet mogelijk meer dan 2 avonden te verzuimen.
De leeftijd op de dag van het examen dient minimaal 15 jaar te zijn (tot 16 jaar is goedkeuring van ouder(s) vereist.
De cursus wordt, op een gemakkelijk te volgen wijze gegeven door gediplomeerde instructeur Eerste Hulp mét de aantekening BLS/AED (reanimatie).
De duur van de cursus bedraagt maximaal 10 wekelijkse avonden van 19:30 tot 22:00 uur. Van de cursisten wordt ook enige thuisstudie verwacht.
Om in het bezit te komen van het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis moet aan het einde van de cursus een examen worden afgelegd. Tijdens dit examen dienen alle gevraagde handelingen door u uitgevoerd kunnen worden. Het diploma is 2 jaar geldig en wordt geldig gehouden door het bijwonen van vervolglessen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Pieter Weijermans (035) 6232926 (bij voorkeur tussen 18:00 en 19:00 uur).

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul de achternaam in zoals deze op uw ID is vermeld.

Ongeldige invoer

Vul de voorletters in zoals deze op uw ID zijn vermeld.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Géén postbus, liefst woonadres.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Voer een geldig e-mail adres in.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

­